Θρησκευτικός Γάμος

Όλα τα παρακάτω δικαιολογητικά θα τα καταβάλετε στην εκκλησία της ενορίας όπου θα γίνει ο γάμος.

Δείτε αναλυτικά τα δικαιολογητικά:

 • Πιστοποιητικό αγαμίας από την ενορία της κατοικίας των μελλόνυμφων.
 • Την δημοσίευση της αναγγελίας γάμου
 • Ένα πράσινο παράβολο των 15€ από δημόσιο ταμείο.
 • Σε περίπτωση που κάποιος από τους δύο τελεί για δεύτερη ή τρίτη φορά γάμο χρειάζεται η ληξιαρχική πράξη διαζυγίου ή θανάτου από την μητρόπολη όπου αναφέρει τον βαθμό του τελευταίου γάμου.

 

Πολιτικός Γάμος

Στην περίπτωση του πολιτικού γάμου η άδεια γάμου για κάθε μελλόνυμφο εκδίδεται από το Δήμο της κατοικίας του.

Αναλυτικά:

 • Αίτηση (ο Δήμος χορηγεί έντυπα αιτήσεων)
 • Ληξιαρχική Πράξη γεννήσεως.
 • Για κάθε μελλόνυμφο, υπεύθυνη δήλωση οτι δεν έχει κάποιο κώλυμα σύμφωνα με τα άρθρα, 1350, 1351,1352, 1354, 1356, 1357, 1360 του Α.Κ. είναι κάτοικος Δήμου (π.χ Θεσσαλονίκης) και για ποια φορά τελεί γάμο.
 • Σε περίπτωση όπου ο ένας εκ των δύο μελλόνυμφων τελούν γάμο για δεύτερη ή τρίτη φορά χρειάζονται τα απαραίτητα δικαιολογητικά διαζευκτηρίου σε περίπτωση διαζυγίου ή ληξιαρχική πράξη θανάτου εφόσον υπάρχει θάνατος.
 • Η δημοσίευση της αναγγελίας του γάμου
 • Παράβολο των 15€ από δημόσιο ταμείο.
 • Για την κατάθεση των δικαιολογητικών πρέπει να προσέρχεται ο ενδιαφερόμενος με την ταυτότητα του
 • Κάθε μελλόνυμφος πρέπει να συνοδεύεται και από έναν μάρτυρα
 • Πρέπει να δηλωθεί το επώνυμο των μελλοντικών τέκνων πριν γεννηθούν. Μπορούν να δηλωθούν είτε το ένα από τα δύο επώνυμα ή και τα δύο. Σε καμία περίπτωση όμως πάνω από δύο.

 

Για αλλοδαπούς:

 • Βεβαίωση του Προξενείου τους στην Ελλάδα μεταφρασμένη στα Ελληνικά οτι δεν έχουν κώλυμα γάμου
 • Ληξιαρχική πράξη γεννήσεως (μεταφρασμένη στα Ελληνικά)
 • Αναγγελία γάμου
 • Κάρτα προσωρινής άδειας ή άδεια παραμονής (άρθρο 4 παράγραφος 3 και άρθρο 2 παράγραφοι 3 και 4 του Π.Δ. 358/97 Φ.Ε.Κ.240/97 Τ.Α).

 

Για Κύπριους:

 • Πιστοποιητικό ελευθερίας,
 • Ληξιαρχική πράξη γεννήσεως,
 • Αίτηση γάμου
 • Αναγγελία γάμου στην εφημερίδα.

 

Για τους Έλληνες του εξωτερικού:

 • Δημοσίευση του γάμου στην εφημερίδα (τα ονόματα πρέπει να είναι στα Ελληνικά)
 • αίτηση, υπεύθυνη δήλωση, εξουσιοδότηση, με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής από τον Πρόξενο του Ελληνικού Προξενείου
 • Ληξιαρχική πράξη γέννησης
 • Ληξιαρχική πράξη θανάτου ή διαζευκτήριο ανάλογα με τον προηγούμενο γάμο αν υπάρχει.